מאחר ואקטואליה זה אנחנו (סוג של), בהמשך לדיון שהיה במשדר האחרון, התבשרתי כי היום היתה הפגנה באזור המוגדר ע"י מדינת ישראל כ"מול ביתו של היועץ המשפטי לממשלה", שזה ככל הנראה שכונת מגוריו רבתי. כפי שכבר טענתי במשדר, זכות להפגין אין לאנשים במדינה הזו, ואכן נעצרו מספר מפגינים. נקווה שרק לצרכי תעמולה ושמערכת הצדק הישראלית לא תתישב עליהם ותוציא להם את הנשמה לאיזה שנתיים עד שיסגר התיק באיזה קנס ונו נו נו.

בלי קשר, המשדר הבא, טפו טפו בלי נדר, יהיה סוף סוף המשך למשדר 14: שלושת הגדולים; אלא שמה שאני מתכנן הוא פחות להתמקד באלבומים, ויותר באמנים עצמם, גם כדי לא לצאת קוטנר, וגם כי הסיבה שאני מתמקד בחלק מאמנים האלה היא פחות דיסק זה או אחר, ויותר היותם מצביעים על תופעה תרבותית או מוזיקלית. הסברים יבואו.

2017-05-27 23:18:10