כפי שציינתי במשדר הקודם, אני לא מתכנן לעשות משדר סיכום שנה, או משדר על סיכומי שנה, או משדר על משדרי סיכום שנה, וכיוב. למי שדווקא רוצה משדר כזה, מוזמן להאזין למשדר 8: מה אשמת 2016, רק להחליף 2016 בתשע"ו או מה שהייתה השנה הבבלית שהסתיימה.
2017-09-20 15:02:26