107: שוקי טאוסיג (העין השביעית)

19:23:36 | 2019-09-15