להורדת המשדר

משדר מבולגן היטב שמנסה לדבר על הקשר הישראלי אמריקני כפי שהתברר בבחירות האחרונות שם.

תמונת המשדר: torbakhopper - the enlightened viewpoint, מפורסמת ברשיון Attribution 2.0 Generic

הערות למשדר:

להרשמה למשדרשת

2016-12-15 22:46:31