157: אֶת-הָעֹלָם, נָתַן בְּלִבָּם

20:32:04 | 2020-12-14