למי שמאזין למשדר הקודם, הרבע שעה הראשונה באיכות קולית די מעפנה, עקב זה שלא קלטתי שהמיקרופון לא מחובר. אני עדיין די לומד את כל רזי הפקת המשדר, ובינתיים, אתכם הסליחה.