להורדת המשדר

נסיון הקלטה שלא צלח יפה מוביל למשדר שחלקו שיר תמרורים על כמה רע פה, וחלקו נסיון להסביר, אז מה בכל זאת אני עושה פה.

תמונת המשדר: Isengardt "What am I doing here...?" , מפורסמת ברשיון Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

הערות למשדר:

להרשמה למשדרשת

2017-02-09 21:39:52