להורדת המשדר

דיון שמתחיל ספרותית ומסתיים, איך לא, פוליטית, על מוטיב המניע (משחק מילים שכזה) בספרות, ובחיים בכלל.

תמונת המשדר: August Brill - The Scream and the Silence , מפורסמת ברשיון Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

הערות למשדר:

להרשמה למשדרשת

2017-02-18 20:44:18