להורדת המשדר

משדר ש, בנסיון להדגים כי אנחנו מצויים בעיצומו של תור הזהב במוזיקה, מנסה לתאר שלושה אלבומים מהשנים האחרונות. דגש על מנסה.

תמונת המשדר: JD Hancock - 1974 Three Little Soldiers, מפורסמת ברשיון Attribution 2.0 Generic

להרשמה למשדרשת