להורדת המשדר

דיון חצי פוליטי על מה המשמעות שדעת הרוב היא בעצם דעת החצי, כמו שקורה בחצי מהמקרים בימינו.

תמונת המשדר: La Petite Claudine - Nila (2009-2010), מפורסמת ברשיון Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

הערות למשדר:

להרשמה למשדרשת

2017-04-04 20:42:07