להורדת המשדר

הצורה שבה רואים בעלי ההון והשררה בעולם את שאר האנושות, מעבר לחוסר האנושיות שבה, גם מביאה למשברים כלכליים ולפגיעה בשאר ה"99%". במשדר הזה ננסה להסביר מאין נובעת התפיסה הזו, וקצת על מה היא גורמת.

תמונת המשדר: Elliott Brown - "Houghton Hall - Walled Garden - Herb Garden - bee hives", מפורסמת ברשיון Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

הערות למשדר:

להרשמה למשדרשת

2017-04-15 21:38:38