כאמור, במשדר 15, אוכלי חינם, התייחסתי לכתבה שפורסמה באתר של הארץ, שבו מפרסם העיתון תוכן מאחורי חומת תשלום. הכתבה היתה על איך לדלג על הפרסומות ביוטיוב, ובמשדר התייחסתי לטענה שמדובר במהלך ציני/אירוני וטענתי שדווקא מדובר במהלך הגיוני שהרי מודל ה"חינם"+פרסומות הוא מודל שמנוגד למודל של תשלום עבור תוכן שמונהג באתר הארץ.

אלא שכל זה נאמר בלי שהייתי מודע לכך שהארץ חוסם (סוג של) את הגישה אם השרת מזהה חוסם פרסומות (adblock). שזה לא רק מהלך אירוני, אלא אף דבילי, ובהחלט מציג את אותה כתבה על איך לעקוף פרסומות ביוטיוב באור שונה לגמרי, שלא לומר כצבועה.

2017-04-20 16:12:46