להורדת המשדר

עיון בחוק יסוד: כבוד האדם וחרותו בנסיון לענות על השאלה, מהן הזכויות שמוקנות לאזרח ישראלי, אם בכלל.

כפי שציינתי במשדר, מדובר בנושא שאני כבר הרבה זמן רוצה להעלות, וההתרגשות בהתאם.

תמונת המשדר: ZeroOne - Empire State Pigeon, מפורסמת ברשיון Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

הערות למשדר:

להרשמה למשדרשת

2017-05-26 15:29:25