להורדת המשדר

משדר העוסק בדעות ואמנות, ודרך זה על דעות באמנות, ואיך שהוא מצליח להתדרדר לכדי הטלת רפש בכל מיני, אמנים וגם לא אמנים. כרגיל, שווה להשאר עד הסוף.

תמונת המשדר: Pedro Ribeiro Simões - "Casa das Estórias" (Paula Rego's Museum), מפורסמת ברשיון Attribution 2.0 Generic

הערות למשדר:

להרשמה למשדרשת

2017-09-24 21:32:34