34: להעביר בשיר שלא משאיר סימן

22:36:01 | 2017-10-07