להורדת המשדר

מדוע ואיך הופכים מיעוטים זניחים, או דעות שוליות לכאלה הנתפסות כמייצגות חלקים נרחבים באוכלוסייה, ומה ההשלכות של זה.

תמונת המשדר: ebenette - Waiting with joy of anticipation, מפורסמת ברשיון Attribution 2.0 Generic

הערות למשדר:

להרשמה למשדרשת

2017-10-14 13:17:56