להורדת המשדר

על מנטליות "דפוק את המערכת" ואיך היא מתבטאת בשפה המדוברת וביחס אליה. משדר שמתחיל בהסבר על המשדר, ממשיך באנקדוטה על דוגמגישה והשפה שלה, ומשם מחשב מסלול מחדש וממשיך.

תמונת המשדר: Francesca Dioni - disposition, מפורסמת ברשיון Attribution 2.0 Generic

הערות למשדר:

להרשמה למשדרשת

2017-10-30 20:44:33