55: אומרים שהיה פה (יותר) שמח

17:04:22 | 2018-07-02