63: לא Über , וגם לא mensch

14:29:35 | 2018-09-21