138: הָאוֹמֵר דָּבָר בְּשֵׁם אוֹמְרוֹ

19:30:38 | 2020-05-10